header image
Híreink arrow Híreink arrow Alapszabályváltoztató küldöttközgyűlés
Alapszabályváltoztató küldöttközgyűlés PDF Print E-mail
Készítette: Kelemen Gábor   
Friday, 22 January 2016

Tisztelettel értesítjük küldött horgásztársainkat, hogy 2016. február 13-án szombaton 14:00-kor a Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ székházának (Salgótarján, Rákóczi út 13.) I. emeleti TESZ tárgyalójában küldöttközgyűlést tartunk.


    Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés ugyanezen a napon és helyszínen 14:30 perckor kerül megrendezésre változatlan napirenddel.


Napirend:

Az egyesület alapszabályának megváltoztatása


Az alapszabály változtatása a következő okokból szükséges:

- a 2011. évi CLXXV. (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. (Civil) törvény előírásainak való kötelező megfelelés kényszere

- az egyesület fő döntéshozó szervének megváltoztatása: áttérés a küldöttközgyűlésről a közgyűlésre, mint döntéshozó testületre


A küldöttközgyűlésen az egyesület tagjai jogosultak személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványozási, küldötteik útján szavazati jogot gyakorolni. /alapszabály/


Az új vezetőséget megválasztó, beszámolókat és terveket elfogadó közgyűlés az alapszabály jogerőssé válása után hívható össze.


Salgótarján, 2016.01.22

Kelemen Gábor

Erőmű HE elnök

 
< Prev   Next >