Meghívó vezetőség választó közgyűlésre
Készítette: Kelemen Gábor   
Friday, 16 March 2018

Erőmű Horgász Egyesület
3100 Salgótarján, Báthori út 1.


Meghívó az Erőmű Horgász Egyesület közgyűlésére


    Az Erőmű Horgász Egyesület 2018. március 17-én (szombaton) 9:00-kor tartja 2018. évi második közgyűlését a Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ (Salgótarján, Rákóczi út 13.) I. emelet TESZ tárgyalóban, melyre ezúton minden tagot meghív az Erőmű HE vezetősége. A közgyűlés célja új vezetőség, fegyelmi és felügyelő bizottságok választása, illetve az esetlegesen szükségesnek tartott alapszabály, horgászrend és fegyelmi szabályzat módosítása.
    Kérjük Önöket, hogy jöjjenek el, nyilvánítsanak véleményt és éljenek szavazati jogukkal!

Napirendi pontok:

1.) A jelölő bizottság beszámolója a jelöltállításról
2.) Alapszabály módosítására javaslat, szavazás
3.) Horgászrend módosítása – szavazás
4.) Fegyelmi szabályzat módosítása - szavazás
5.) A vezetőség, fegyelmi és felügyelő bizottságok megválasztása: szavazások

    Tájékoztatjuk, hogy 18 év alatti tag is részt vehet a közgyűlésen, de helyette törvényes képviselője tehet nyilatkozatot, ezért a közgyűlésen a törvényes képviselő megjelenése kötelező.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele jelen van.
    Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el: határozatképtelenség esetén az alapszabályban foglaltak szerint azonos napirenddel 2018. március 17-én 09:30-kor ugyanitt az újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirend szerinti pontok tekintetében!

Salgótarján, 2018.02.24.
Kelemen Gábor
Erőmű HE elnök